Barbara Ur

Barbara Urszula Piwarska (z domu Ziółkowska, pseudonim Barbara Ur, ur. 18 sierpnia 1933 w Inowrocławiu[1]) – artystka malarka, rzeźbiarka, graficzka, animatorka życia artystycznego, działaczka społeczna i polonijna.

Założycielka Europejskiego Parku Rzeźb w Tuchomiu, gdzie współorganizuje Międzynarodowe Sympozja Artystów Tuchomie. Od roku 1970 miała ponad 120 indywidualnych wystaw w Polsce, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Luksemburgu, Hiszpanii i Holandii. Od roku 1965 uczestniczy w ponad 200 wystaw zbiorowych w Polsce, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Norwegii, Holandii i Szwecji.

Uczestnika wielu manifestacji, imprez i sympozjów potępiających stan wojenny w Polsce, jak również poświęconych walce o suwerenność i niepodległość Polski i innych narodów ujarzmionych przez reżimy komunistyczne, m.in. w RFN, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii.

Obecnie mieszka na zmianę w Berlinie oraz w Gdańsku. Jej mężem jest Andrzej Jan Piwarski, malarz i grafik.