Jan Kanty Pawluśkiewicz

Jan Kanty Pawluśkiewicz jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej i rozrywkowej w Polsce. Drugą obok komponowania muzyki pasją Pawluśkiewicza jest malarstwo. Artysta stosuje technikę malarską, którą sam nazwał żel art.