Krystyna Hrehorowicz

 

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Studium Reklamy w Warszawie. Posiada bardzo rozległe zainteresowania. Od niemal 10 lat z powodzeniem uprawia malarstwo pastelowe. W technice tej maluje sceny rodzajowe, pejzaże portrety, akty i zwierzęta. W swoim dorobku posiada ponad 20 wystaw indywidualnych i 30 zbiorowych oraz udział w kilkudziesięciu plenerach. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Stowarzyszenia Marynistów Polskich.