Maria Targońska

Maria Targońska – ur. w Olsztynie. W roku 1980 uzyskała dyplom w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie na stanowisku profesora. Od 2003 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie rysunku.