Ryszard Ptaszyński

Ur. w Warszawie w roku 1944. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1969 odbył studencką praktykę w L’Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs w Paryżu. Dyplom uzyskał w roku 1972 w pracowni pro
f. Juliana Pałki.